THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:

 

1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại:

Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (gọi tắt là VSTV) Tầng 15 Tháp A, tòa nhà Handi Resco Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.62726600

2. Tên chương trình khuyến mại:

Tri ân thuê bao K+ đầu xuân 2018

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thuê bao truyền hình số vệ tinh K+

4. Thời gian khuyến mại:

Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018

5. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.

6. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng.

7. Đối tượng hưởng khuyến mại:

– Khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:  là khách hàng cá nhân thường trú tại Việt Nam từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên;  là thuê bao đăng ký mới gói Premium+ với thời hạn 3 tháng trở lên hoặc thuê bao K+ trên hệ thống của VSTV và thực hiện gia hạn thuê bao với gói Premium+ với thời hạn từ 1 tháng trở lên trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018;  không phải là nhân viên, đại lý, nhà phân phối của VSTV, nhân viên của đại lý hoặc của nhà phân phối của VSTV.  đã gửi thành công tin nhắn xác nhận thông tin tham gia Chương trình và đã nhận được tin nhắn xác nhận trả lời của VSTV để tham gia Chương trình.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu, Nội dung giải thưởng,Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Giải đặc biệt: 01 xe ô tô 4 chỗ Kia Morning 1.25 EXMT 299.000.000vnđ

Giải tuần: 02 giải/tuần, mỗi giải là 01 xe máy Yamaha Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn) 27.000.000vnđ

– Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 569.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn).

– Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

– Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam phải cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc mua hoặc sản xuất các giải thưởng của Công ty.

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

9.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:

– Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thuộc đối tượng được tham dự chương trình khuyến mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được tham dự chương trình khuyến mại:  là khách hàng cá nhân thường trú tại Việt Nam từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên;  là thuê bao đăng ký mới gói Premium+ với thời hạn 3 tháng trở lên hoặc thuê bao K+ trên hệ thống của VSTV và thực hiện gia hạn thuê bao với gói Premium+ với thời hạn từ 1 tháng trở lên trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018;  không phải là nhân viên, đại lý, nhà phân phối của VSTV, nhân viên của đại lý hoặc của nhà phân phối của VSTV.  đã gửi thành công tin nhắn xác nhận thông tin tham gia Chương trình và đã nhận được tin nhắn xác nhận trả lời của VSTV để tham gia Chương trình. – Khách hàng tham dự chương trình bằng cách như sau:

Bước 1: Khách hàng gửi tin nhắn xác nhận thông tin cá nhân để tham gia
Chương trình (“SMS Đăng Ký”) bằng cách soạn tin nhắn gửi đến 6058 (1000đ/sms),
cú pháp tin nhắn như sau: K*LOCXUAN*12chữsốthẻgiảimã*SốCMND
Bước 2: Sau khi Khách hàng gửi thành công và VSTV nhận được SMS Đăng
Ký, VSTV sẽ gửi cho Khách hàng 1 tin nhắn xác nhận việc Khách hàng tham gia
Chương trình theo các thông tin được nêu trong SMS Đăng Ký (tin nhắn xác nhận của
VSTV sau đây gọi là “SMS Xác Nhận”). SMS Xác Nhận sẽ gửi Mã số tham gia quay
thưởng của khách hàng (mã quay thưởng). Mã quay thưởng gồm 2 chữ cái (từ A đến Z)
và 3 chữ số (từ 0 đến 9) được kết hợp ngẫu nhiên. SMS Xác Nhận sẽ có cú pháp như
sau: Dang ky thanh cong chuong trinh quay thuong TRI AN THUE BAO K+ DAU
XUAN 2018. Ma quay thuong:……. Chi tiet goi 19001592.
Số lượng mã quay thưởng khách hàng nhận được sẽ tùy thuộc vào tình trạng
của thuê bao DTH tương ứng với số thẻ giải mã mà khách hàng cung cấp trong SMS
Đăng Ký. Nếu khách hàng là thuê bao đăng ký mới gói Premium+ với thời hạn 3 tháng
trở lên, khách hàng sẽ nhận được 10 mã quay thưởng; nếu khách hàng là thuê bao K+
đã hết hạn hoặc đang còn hạn tiến hành gia hạn thuê bao đó thì với mỗi 1 tháng gia hạn,
khách hàng nhận được 1 mã quay thưởng (Ví dụ: Nếu khách hàng nạp thẻ gia hạn dịch
vụ thêm 1 tháng khách hàng sẽ nhận 1 mã dự thưởng, 2 tháng sẽ nhận 2 mã dự thưởng).
Nếu sau khi đã gửi SMS Đăng ký và nhận SMS Xác Nhận, khách hàng tiến
hành gia hạn thuê bao của thẻ giải mã đó trong thời gian diễn ra chương trình, thì khách
hàng tiếp tục sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn theo cách thức của SMS Đăng Ký để
được nhận thêm các mã dự thưởng tương ứng với số tháng vừa gia hạn.
Với mỗi số thẻ giải mã, khách hàng chỉ được sử dụng 1 số điện thoại để tham
gia chương trình. Nếu khách hàng sử dụng nhiều số điện thoại để nhắn tin cho 1 số thẻ
giải mã, VSTV chỉ coi số điện thoại của tin nhắn đầu tiên là hợp lệ, theo đó VSTV sẽ từ
chối xác nhận mọi tin nhắn gửi từ số điện thoại khác đăng ký cho số thẻ giải mã đó.
Khách hàng sau khi gửi SMS Đăng Ký và nhận SMS Xác Nhận mà hủy/thay
đổi giảm việc đăng ký hoặc gia hạn thuê bao thì VSTV sẽ thu hồi các mã quay thưởng
tương ứng với sự thay đổi đó. Các mã quay thưởng bị thu hồi sẽ do VSTV lựa chọn ngẫu
nhiên. Khách hàng sau khi đã được xác định là trúng thưởng sẽ không được hủy/thay
đổi giảm việc đăng ký hoặc gia hạn thuê bao đã thực hiện.
9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
– Mã số tham gia quay thưởng của khách hàng là mã quay thưởng mà khách hàng
nhận được trong SMS Xác Nhận nói trên.
– Mã số quay thưởng bao gồm 02 chữ cái (từ A đến Z) và 03 chữ số (từ 0 đến 9) được
kết hợp ngẫu nhiên không trùng lặp.
– Số lượng (ước tính) mã số thẻ tham gia quay số trúng thưởng: 24.000 mã số.

9.3. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:
– Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức trong 5 tuần vào thứ 2 các ngày
05/3/2018, 12/3/2018, 19/3/2018, 26/3/2018 và 2/4/2018 tại Trụ sở chính của VSTV,
Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba
Đình, Hà Nội dưới sự chứng kiến của đại diện VSTV, đại diện khách hàng tham dự
chương trình khuyến mại.

– Cách thức chọn giải:

VSTV sẽ chuyển toàn bộ danh sách mã quay thưởng vào một chương trình quay
số ngẫu nhiên trên máy tính được VSTV áp dụng để chọn ra người trúng thưởng. Danh
sách mã quay thưởng cho các lễ quay thưởng ngày 05/3/2018 (để quay 2 xe máy),
12/3/2018 (để quay 2 xe máy), 19/3/2018 (để quay 2 xe máy), 26/3/2018 (để quay 2 xe
máy) và 2/4/2018 (để quay 2 xe máy và để quay 01 giải đặc biệt xe ô tô 4 chỗ cho toàn
bộ mã dự thưởng của chương trình) sẽ được chốt vào 24h00 lần lượt các ngày 04/3/2018,
11/3/2018, 18/3/2018, 25/3/2018 và 31/3/2018 (tính theo thời gian gửi SMS Xác Nhận).
Các mã quay thưởng của tuần trước (bao gồm cả mã đã trúng và không trúng
thưởng) không được tham gia tiếp lần quay thưởng của các tuần tiếp theo nhưng vẫn
được tham dự quay số giải đặc biệt.
Trong quá trình quay số bằng máy tính, nếu có trục trặc về máy móc/phần mềm
thì việc quay số sẽ được thực hiện lại và chọn lại từ giải thưởng kế tiếp trở đi, các giải
thưởng đã chọn được trong lần quay số trước đó được giữ nguyên kết quả.
– Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác
nhận của các bên chứng kiến.
9.4. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:
– Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện quay thưởng, VSTV sẽ gọi điện
thoại và gửi tin nhắn qua màn hình TV thông báo kết quả trúng thưởng tới cho các khách
hàng trúng thưởng (theo số điện thoại và số thẻ giải mã tương ứng mà khách hàng đã
đăng ký).

– VSTV sẽ tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng tại trụ sở chính của
VSTV, Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Hà Nội, hoặc chi nhánh/cửa hàng K+ khác do VSTV lựa chọn để thuận
tiện hơn trong việc trao thưởng.
– Khi nhận giải thưởng, khách hàng cần xuất trình chứng minh nhân dân của khách
hàng trúng thưởng và thẻ giải mã K+ hợp lệ có mã số trùng với mã số trúng thưởng; và
ký xác nhận thông tin về chủ thuê bao theo mẫu của VSTV. Trường hợp khách hàng
trúng thưởng không thể tới nhận thưởng, khách hàng có thể ủy quyền cho người khác
đến nhận thưởng kèm theo các giấy tờ như quy định và giấy ủy quyền nhận thưởng.
– Thời hạn cuối cùng Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam có trách
nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến
mại.
9.5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:
– Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa
chỉ sau để được giải đáp:
Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (gọi tắt là VSTV)
Tầng 15, Tháp A, tòa nhà Handi Resco
Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

10. Trách nhiệm thông báo:
– Thể lệ và thông tin chi tiết chương trình khuyến mại được công bố công khai, nêu
rõ trên tờ rơi phát tại các điểm bán hàng và đăng trên website: www.kplus.vn.
– Kết quả giải thưởng sẽ được công bố công khai trên website: www.kplus.vn.

11. Các quy định khác:
– Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí liên quan đến việc nhận thưởng gồm chi
phí đi lại, ăn ở, vận chuyển giải thưởng (nếu có) và nộp các khoản thuế, phí không
thường xuyên theo quy định (nếu có) (thuế thu nhập, lệ phí trước bạ, v.v).
– Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trong
việc đảm bảo tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng.
– Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và
khách quan.

– Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Công ty TNHH Truyền Hình Số
Vệ Tinh Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích
quảng cáo thương mại.
– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
Công ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết,
nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện
hành.
– Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Công ty TNHH Truyền
Hình Số Vệ Tinh Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của
giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương
mại.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TRUNG TÂM LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH K+ - 096 767 0780