Tag:

Bảng giá niêm yết thiết bị K+ bán lẻ

(Áp dụng từ ngày 11/09/2016) STT Danh mục Thiết bị Đơn vị Số lượng Thành tiền (VNĐ) 1 Bộ thu giải mã tín hiệu TH –...

TRUNG TÂM LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH K+ - 096 767 0780