Tag:

Giới thiệu về truyền hình k+

K+ là dịch vụ truyền hình vệ tinh được cung cấp bởi công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), liên doanh đầu tiên giữa hai...

TRUNG TÂM LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH K+ - 096 767 0780